Psycholoog Amsterdam-Oost

Praktijk van Simone van den Bosch
bg

Over de diverse therapievormen

Therapie is altijd maatwerk omdat ieder mens en iedere situatie uniek is. Er zijn dan ook verschillende onderbouwde en bewezen therapievormen, methoden en technieken ontwikkeld die ons kunnen helpen op een andere manier om te gaan met de problemen die we ervaren.

In onze gesprekken maak ik gebruik van verschillende therapievormen die ik op deze pagina graag even uitleg.

(Psychosociale) Counselling

Counselling is een kortdurende vorm van individuele psychosociale begeleiding. Ik begeleid jou bij ongewenste, pijnlijke of moeilijke situaties in jouw leven. Deze situaties kunnen klachten geven als stress, vermoeidheid, weinig energie, lusteloosheid, hoofdpijn, spanningsklachten, slecht slapen of een ontevreden gevoel. Persoonlijke counselling kan jou helpen om de balans in jezelf en je leven terug te vinden en jouw klachten te verminderen. Samen gaan wij op zoek naar een oplossing die bij jou past en met mij ga je op zoek naar een oplossing binnen de grenzen van jouw eigen mogelijkheden.


Oplossingsgerichte Therapie

Mijn kenmerk is dat ik positief en oplossingsgericht te werk ga. Oplossingsgericht werken betekent dat we gericht zijn op het inzetten van je sterke kanten en hulpbronnen om je heen. Deze zetten we in om je problemen aan te pakken en verder te groeien. De focus ligt op wat er al wel is en hoe jij dit kunt gebruiken om een volgende stap te zetten.


Persoonsgerichte Experiëntele Therapie

Dit is een vorm van cognitieve gedragstherapie. Bij cognitieve gedragstherapie ligt de nadruk op het veranderen van gedragsproblemen die emotionele problemen in stand houden. Daarnaast leer je hoe jij jouw automatische manier van denken in bepaalde situaties en bij bepaalde gebeurtenissen kan veranderen. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat de gebeurtenis zelf niet leidt tot de psychische klachten maar de interpretatie die de persoon hieraan geeft. Deze therapievorm is ontwikkeld door de Amerikaanse psycholoog Albert Ellis.

Tijdens deze therapie zal ik je helpen om irrationele en negatieve gedachten op te sporen. Ze zijn vaak buiten proportie en kunnen je belemmeren in je doorontwikkeling of goed voelen en functioneren. Samen gaan we in gesprek en proberen wij deze irrationele gedachten te vervangen door meer reëel en helpende gedachten.


Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP)

Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP) helpt je om bewust te zijn van jouw interpretaties, jouw verbale en non- verbale communicatie en hoe dit van invloed is op onbewuste processen in jouw brein. Je kunt hierdoor leren doeltreffender te denken, te handelen en te communiceren. Het helpt om een volgende stap te zetten richting jouw vastgestelde doelen. Je neemt via jouw zintuigen veel waar en heel onbewust zet je wat je ziet, voelt of hoort om in interpretaties. Via jouw gekleurde bril. Dit veroorzaakt een bepaalde manier van denken, voelen en je gaat een bepaald gedrag vertonen. Door hierop in te zoomen, krijgen je inzichten, waar zit het probleem nu precies en hoe kan je bijsturen, wat is een oplossing?

Zo hebben de woorden die je gebruikt (jouw taal) veel invloed op hoe jij je voelt. Hoe is je lichaamshouding en wat kan een kleine verandering hierin teweegbrengen. Wij onderzoeken het samen!


Mindfulness

Mindfulness betekent in het hier en nu, bewust zijn van jouw huidige ervaring. Het is een manier en vorm om meer bewuster aanwezig te zijn in het moment. Je neemt afstand van alle gedachten die door je hoofd gaan en kan daardoor bewuster genieten en ontspannen in het moment. Vaak maken we ons zorgen over wat er al is gebeurd of wat er nog gaat komen. Met mindfulness en de oefeningen die ik daarbij gebruik leer je afstand te nemen van al deze gedachten en met compassie naar jezelf en omgeving te kijken. Het draagt onder andere bij aan de vermindering van stress klachten.

Bekijk hieronder een korte introductie over Mindfulness (Engelstalig)


Psycholoog Van den Bosch in Amsterdam Oost

Simone van den Bosch

  • Afspraak op korte termijn
  • Geen verwijsbrief nodig
  • Vergoeding (deels) mogelijk
Lees meer over mij

Samen aan de slag?

Je bent met al je vragen of voor het maken van een afspraak van harte welkom.

Ervaringen van anderen