Welkom bij Psycholoog Amsterdam Oost

telefoonnummer psycholoog Amsterdam Oost 06 - 0000 0000
emailadres van psycholoog in Amsterdam Oost info@psycholoogamsterdam-oost.nl
psycholoog Amsterdam Oost - Nieuwevaart 3, 1018 AA Amsterdam ADRES, Amsterdam

Stemgerichte therapie bij Psycholoog Amsterdam Oost

Stem als instrument

De klank van jouw stem zegt veel over wie jij bent en over hoe jij je op dit moment voelt. Er is een sterke verbinding tussen het geluid van jouw stem en je gevoelens en gedachten. Met woorden komen we soms niet tot de kern. Dan kan gebruik maken van je stem als instrument om te kijken hoe je je werkelijk voelt heel behulpzaam zijn.

Zangtherapie en stembevrijdingssessies worden gegeven aan cliënten die aangeven dit graag te willen doen. Voor een stembevrijdingssessie zullen we op een andere locatie afspreken in Oost.
 

Ruimte maken met je stem

Frustratie komt voort uit een gevoel wat om jouw aandacht vraagt. Iets in jou wil gehoord worden. Vaak hebben we het te druk met andere dingen en nemen we te weinig de tijd om te luisteren naar onze innerlijke stem die om aandacht roept. Als we deze stem te lang negeren dan kan het zich gaan omzetten in somberheid, stress, piekeren, boosheid, slecht slapen of onverklaarbare fysieke klachten.
Als deze stem juist wel gehoord mag worden en de pijn die er onder ligt gevoeld mag worden komt er vaak iets anders voor in de plaats: rust en ruimte. Ruimte voor positieve gevoelens.
 

Elke klank is welkom

Misschien voelde je altijd al een verlangen om te zingen maar had je snel een oordeel over de kwaliteit van je stem. In een stembevrijdingssessie gaat het om het bevrijden van je stem, maar ook om jezelf te bevrijden van verwachtingen en oordelen over hoe jouw stem klinkt. Het uitgangspunt is dat alles wat zich aandient - elke klank, elk gevoel - welkom is.
 

Geluid geven

Geluid geven aan de spanning in je lichaam is een hele andere ingang die jou meer vanuit je onderbewuste laat horen wat er op dit moment belangrijk is voor jou, in plaats van alleen met je hoofd te analyseren waarom bepaalde thema’s en gevoelens nu spelen.

 
Psycholoog Amsterdam

Psycholoog NAAM


Psycholoog amsterdam verwijsbrief verwijzing Géén verwijzing nodig
psycholoog zonder wachttijd Afspraak op korte termijn
Vergoedingen mogelijk


Psycholoog Amsterdam Oost:
Heb je nog vragen of wil je graag
een eerste afspraak maken?

Ik ben lid van:
Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg VBAG Logo

Deel mijn website: